Reliance

Tone

Tone De Coninck (Dendermonde, 1992) is advocaat sinds 2016.

Hij beoefent alle aspecten van het human resources-recht, zowel op het vlak van adviesverlening als het voeren van gerechtelijke procedures.

Tone behaalde zijn Masterdiploma in de Rechten (Universiteit Leuven 2015 – onderscheiding). Hij behaalde aanvullend een Aanvullende Master in sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles (2016 – onderscheiding).

Zijn werktalen zijn Nederlands, Engels en Frans.

Alvorens Reliance te vervoegen in juni 2018 heeft Tone van 2016 tot 2018 zijn beroep als advocaat uitgeoefend binnen het Employment, Pensions & Benefits departement van  Allen & Overy.

Tone

T : +32 (0)2 313 87 34
M : +32 (0)485 36 99 88
tone.deconinck@reliancelaw.be