Reliance

Stéphanie

Stéphanie De Ridder (Brussel, 1980) is advocate sinds 2004. Zij doceert eveneens arbeidsrecht en juridische aspecten van human resources binnen verschillende kaders.

Zij beoefent alle aspecten van het human resources-recht en haar voorkeurmateries zijn de adviesverlening op het gebied van loonbeleid, het sociaal statuut van bedrijfsleiders, arbeidsongevallen en gerechtelijke procedures.

Stéphanie publiceert regelmatig in verschillende tijdschriften gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Stéphanie is in 2003 met grote onderscheiding als licentiate in de rechten afgestudeerd aan de Universiteit van Louvain. Ze heeft eveneens een Diploma van gespecialiseerde studies in ondernemingsrecht behaald aan de Universiteit van Gent (2004 – GGS van het Bedrijfsrecht, optie Sociaal en Fiscaal Recht).

Haar werktalen zijn Frans, Nederlands en Engels.

Van 2004 tot 2010 heeft ze haar beroep als advocate uitgeoefend binnen het advocatenkantoor Claeys & Engels. Van 2010 tot 2011 heeft zij haar expertise en kennis van haar domein verder ontwikkeld als juridisch adviseur-expert binnen het team sociaal recht van Belfius Bank. Zij vervoegde het advocatenkantoor Crabeels-Michaux in 2011, dat in 2013 is gefusioneerd met Reliance.

Stéphanie

T : +32 (0)2 739 46 12
M : +32 (0)471 64 80 09
stephanie.deridder@reliancelaw.be