Reliance

Kea

Kea Van de Walle (Sint-Niklaas, 1990) is advocate sinds 2013.

Zij beoefent alle aspecten van het human resources-recht, zowel op het vlak van adviesverlening als het voeren van gerechtelijke procedures.

Kea behaalde haar Masterdiploma in de Rechten (Universiteit Gent 2013, met onderscheiding). Tijdens haar universitaire opleiding was zij werkzaam bij het International Research Institute on Social Fraud en liep zij stage bij het Arbeidsauditoraat te Gent.

Tevens won zij de ‘Georges Debra’ Pleitwedstrijd van de Gentse Balie in 2015.

Zij is ook houder van het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken’.

Haar werktalen zijn Nederlands, Engels en Frans.

Alvorens Reliance te vervoegen in september 2017 heeft Kea van 2013 tot 2017 haar beroep als advocate uitgeoefend binnen het advocatenkantoor Monard Law.

Kea

T : + 32 (0)2 313 87 35
M : +32 (0)472 55 06 97
kea.vandewalle@reliancelaw.be