Reliance

Jolien

Jolien Ceulemans (Mechelen, 1994) is advocate sinds 2017.

Jolien is afgestudeerd als master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (2017 – Grote onderscheiding).

Haar werktalen zijn Nederlands, Frans en Engels.

Jolien vervoegde Reliance in oktober 2017.

Jolien

T : +32 (0)15 70 91 43
M : +32 (0)498 18 56 40
jolien.ceulemans@reliancelaw.be