Reliance

Catherine

Catherine Kerrebrouck (Oostende, 1988) is advocate sinds september 2012.

Zij beoefent alle aspecten van het human resources-recht, zowel op het vlak van adviesverlening als het voeren van gerechtelijke procedures.

Catherine behaalde haar master in de rechten aan de Universiteit Gent (2011 – grote onderscheiding) en heeft gedurende haar studies ook lessen gevolgd aan de Universiteit van Kopenhagen. Zij is eveneens houder van een Aanvullende Master in sociaal recht behaald aan de Université libre de Bruxelles (ULB) (2012 – onderscheiding).

Haar werktalen zijn Nederlands, Frans en Engels.

Catherine vervoegde Reliance in mei 2015.

Catherine

T : +32 (0)2 313 87 22
M : +32 (0)486 12 49 01
catherine.kerrebrouck @reliancelaw.be