Reliance

Newsflash

In deze rubriek delen wij onze bedenkingen bij interessante recente rechtspraak of informatie in het domein van de arbeidsbetrekkingen.

Vrijstelling van prestaties gedurende de opzeggingstermijn ? Opgelet voor impliciet ontslag !

Een werkgever die een werknemer tijdens de opzeggingstermijn eenzijdig vrijstelt van prestaties maakt zich schuldig aan impliciet ontslag, omdat het niet verschaffen van werk een wijziging van een essentieel bestanddeel is. Het feit dat de werknemer ruim één maand wachtte om het impliciet ontslag op te werpen was daarenboven niet laattijdig, waardoor de werknemer een…

+

De nietigverklaring onder het Nederlands Taaldecreet : wanneer het concurrentieverbod wegvalt, valt ook de noodzaak weg om de nadelige effecten te compenseren

Een Engelstalige arbeidsovereenkomst en het concurrentiebeding dat hierin terug te vinden is, zijn absoluut nietig wegens schending van het Nederlands Taaldecreet. De correctie dat de nietigverklaring geen nadeel mag toebrengen aan de rechten van de werknemer, en die wordt voorzien in artikel 10 van het Nederlands Taaldecreet, heeft niet tot gevolg dat het absoluut nietig…

+

De ontbinding van een financieel ongezonde vennootschap vorderen om de druk op deze vennootschap in een andere procedure te vergroten ? Afgewezen bij gebrek aan belang

Een bedrijf en een zelfstandig consultant raakten in een geheel van juridische procedures verwikkeld nadat het bedrijf de dienstenovereenkomst met de consultant – die ook een aantal aandelen in de vennootschap bezit – om zware fout beëindigde. In het hoofdgeschil werd de vordering van de consultant tot betaling van een aanzienlijke schadevergoeding wegens de ten…

+

Procedure deels winnen, maar toch veroordeeld worden tot alle gerechtskosten ? Het kan !

Een werkneemster die een juridische procedure inspande tegen haar ex-werkgever en voor een deel van haar vorderingen ook effectief in het gelijk werd gesteld, kwam voor een nare verrassing te staan. Hoewel zij de procedure – minstens deels – gewonnen had, werd zij door het arbeidshof veroordeeld tot het geheel van de gerechtskosten, waaronder de…

+

Wijziging van de taken tijdens de opzeggingstermijn leidt tot verlies uitwinningsvergoeding

Werknemers die zich voornamelijk bezighouden met het opsporen en bezoeken van cliënteel met het oog op het afsluiten en onderhandelen van zaken, werden door de wetgever bedacht met het bijzondere statuut van handelsvertegenwoordiger. In geval van ontslag, maken deze werknemers (onder bepaalde voorwaarden) aanspraak op een zgn. uitwinningsvergoeding, ter compensatie van het cliënteel dat zij…

+