Reliance

Newsflash

In deze rubriek delen wij onze bedenkingen bij interessante recente rechtspraak of informatie in het domein van de arbeidsbetrekkingen.

Wet tot schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Covid-19)

Wet tot schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Covid-19) Situering In enkele eerdere newflashes (15 mei 2020 en 7 mei 2020) kon u de parlementaire werkzaamheden volgen omtrent de al dan niet schorsing van opzeggingstermijnen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Covid-19). Aangezien, zo werd aangenomen, er geen schorsing van de opzeggingstermijn was…

+

Aanvullende pensioenen en andere werknemersverzekeringen tijdens tijdelijke werkloosheid

Aanvullende pensioenen en andere werknemersverzekeringen tijdens tijdelijke werkloosheid De wetgever blijft actief om de impact van de coronacrisis onder controle te houden. In het Belgisch Staatsblad is gisteren ook de Wet van 7 mei 2020 verschenen, waarin een regeling wordt getroffen voor de aanvullende pensioenen en andere aanvullende verzekeringen (zoals een hospitalisatieverzekering of een verzekering…

+

Aanpassing wetsvoorstel tot schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19)

Aanpassing wetsvoorstel tot schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) Zoals aangekondigd in een eerdere newsflash, werd het wetsvoorstel tot schorsing van de opzeggingstermijn tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid op 13 mei 2020 in de Commissie Sociale Zaken opnieuw besproken. De Commissie Sociale Zaken keurde uiteindelijk een aangepaste versie van het wetsvoorstel goed….

+

Het corona-ouderschapsverlof is nu beschikbaar : voor wie en hoe ?

Het corona-ouderschapsverlof is nu beschikbaar : voor wie en hoe ? Het corona-ouderschapsverlof dat afgelopen 2 mei werd goedgekeurd door de Ministerraad, kon nog niet daadwerkelijk worden opgenomen. Ingevolge de publicatie op 14 mei van het Koninklijk Besluit nr. 23 van 13 mei 2020 houdende het corona-ouderschapsverlof, kan dit nu wel. Deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof is…

+

Sociale verkiezingen officieel uitgesteld : wat zijn de gevolgen ?

Sociale verkiezingen officieel uitgesteld : wat zijn de gevolgen ? Wat de sociale partners al eerder waren overeengekomen, is nu ook officieel verankerd in de wetgeving : op 13 mei 2020 werd de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zoals eerder was aangekondigd, wordt…

+