Reliance
Newsflash

Koninklijk besluit tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 ingevolge het coronavirus vandaag gepubliceerd

Delen

Koninklijk besluit tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 ingevolge het coronavirus vandaag gepubliceerd

 

De uitgestelde sociale verkiezingen vinden plaats tussen 16 november 2020 en 29 november 2020.

De uitgestelde verkiezingsdatum wordt bepaald in verhouding tot de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum (zie nieuwe kalender). De uitgestelde verkiezingsdatum kan echter vrij worden bepaald, voor zover deze datum valt binnen de voormelde periode.

Uiterlijk zeven dagen voor de datum van de herneming van de procedure sociale verkiezingen dienen de nieuwe data aan de werknemers en de vakorganisaties te worden meegedeeld.

De procedure herneemt tussen 23 september 2020 en 6 oktober 2020 (X+36/Y-54).

Voor meer informatie : zie onze eerdere newsflash van 14 mei 2020.

Reliance

22/07/2020

Delen