Reliance
Newsflash

Het corona-ouderschapsverlof is nu beschikbaar : voor wie en hoe ?

Delen

Het corona-ouderschapsverlof is nu beschikbaar : voor wie en hoe ?

Het corona-ouderschapsverlof dat afgelopen 2 mei werd goedgekeurd door de Ministerraad, kon nog niet daadwerkelijk worden opgenomen. Ingevolge de publicatie op 14 mei van het Koninklijk Besluit nr. 23 van 13 mei 2020 houdende het corona-ouderschapsverlof, kan dit nu wel.

Deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof is een aanvullende maatregel om de corona-crisis door te komen. De belangrijkste kenmerken vindt u hieronder.

Wat is het corona-ouderschapsverlof en voor wie geldt het ?

Het corona-ouderschapsverlof biedt nieuwe mogelijkheden om het werk gedeeltelijk te onderbreken, aan ouders (ook adoptieouders) van een kind jonger dan 12 jaar (of in principe 21 jaar indien het kind een handicap heeft) die minstens een maand bij hun werkgever in dienst zijn.

Het corona-ouderschapsverlof is onderworpen aan dezelfde regels als degenen die gelden voor het gewoon ouderschapsverlof (bewijs van naleving van de toelatingsvoorwaarden, bescherming tegen ontslag, berekening van de anciënniteit, etc.) behalve voor hetgeen werd voorzien in het nieuwe Koninklijk Besluit.

Wanneer en onder welke vorm kan het worden opgenomen ?

Deze ouders zullen dit verlof kunnen opnemen met retroactieve ingang vanaf 1 mei 2020 tot 30 juni 2020 onder de vorm van een vermindering van hun prestaties, met name :

  • halftijds : voor voltijdse werknemers of deeltijdse werknemers die minstens ¾ werken ; of
  • 1/5 : voor voltijdse werknemers.

Dit verlof kan in een doorlopende periode worden opgenomen tot de datum van het einde van de maatregel of per maand of per week (al dan niet opeenvolgend).

Wat zijn de voordelen van het corona-ouderschapsverlof ?

Snel en flexibel : het opnemen van corona-ouderschapsverlof is eenvoudig en snel aangezien de werknemer slechts 3 werkdagen op voorhand de aanvraag moet indienen.

Financieel voordelig : de uitkering bij corona-ouderschapsverlof ligt 25 % hoger dan de uitkering bij gewoon ouderschapsverlof.

Zo is de basisuitkering bij halftijds corona-ouderschapsverlof gelijk aan 532,24 EUR bruto (440,97 EUR netto) in plaats van 425,79 EUR bruto (352,77 EUR netto). De basisuitkering bij 1/5 corona-ouderschapsverlof bedraagt dan weer 180,56 EUR bruto (149,60 EUR netto) in plaats van 144,45 EUR bruto (119,69 EUR netto).

Geen gevolgen voor het gewoon ouderschapsverlof : het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht bij de berekening van de maximumduur van het gewoon ouderschapsverlof. Het wordt hier m.a.w. aan toegevoegd. Deze bijkomende dagen corona-ouderschapsverlof worden dus niet in mindering gebracht op het recht op gewoon ouderschapsverlof.

Omzetting of schorsing van het gewoon ouderschapsverlof : de werknemers die momenteel van gewoon ouderschapsverlof genieten, kunnen hun lopend verlof omzetten in corona-ouderschapsverlof : zo kan een werknemer zijn halftijds gewoon ouderschapsverlof omvormen naar halftijds corona-ouderschapsverlof. De werknemers die momenteel van gewoon ouderschapsverlof genieten, kunnen ook vragen om hun gewoon ouderschapsverlof tijdelijk te schorsen om te genieten van corona-ouderschapsverlof : zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voltijds of 1/10 gewoon ouderschapsverlof te schorsen om 1/5 of halftijds corona-ouderschapsverlof aan te vragen.

Moet de werkgever het aanvaarden ?

Het corona-ouderschapsverlof is geen recht van de werknemer. Dit betekent dat de werkgever akkoord moet gaan opdat de werknemer hier toegang toe heeft en dat een weigering dus mogelijk is.

Wat moet men doen in de praktijk ?

Aanvraag van de werknemer : de werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen op voorhand schriftelijk inlichten over zijn wens om van corona-ouderschapsverlof te genieten (een kortere termijn kan worden overeengekomen).

Beslissing van de werkgever : de werkgever moet op deze vraag antwoorden binnen de 3 werkdagen volgend op de aanvraag en in ieder geval ten laatste voordat het corona-ouderschapsverlof wordt opgenomen.

De contactuele situatie van de partijen aanpassen : het werkrooster en de deeltijdse werkregeling zullen dus schriftelijk moeten worden vastgesteld in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Formaliteiten ten aanzien van de RVA : de uitkeringsaanvraag bij de RVA moet ten laatste 2 maanden nadat het corona-ouderschapsverlof aanvangt, worden ingediend.

 

Mochten er vragen rijzen, kunt u ons uiteraard contacteren.

Reliance

15/05/20

Delen