Reliance
Newsflash

Coronavirus : uw arbeiders hebben nog niet al hun vakantie voor 2020 opgenomen ? Wat te doen ?

Delen

Coronavirus : uw arbeiders hebben nog niet al hun vakantie voor 2020 opgenomen ? Wat te doen ?

Het einde van het jaar nadert en ten gevolge van de lockdowns van 2020 hebben uw arbeiders nog enkele dagen wettelijke vakantie over ?

Indien uw arbeiders de resterende vakantiedagen wensen op te nemen vóór 31 december, dient u dit te aanvaarden, behalve indien u zich zou kunnen beroepen op een geldige reden (bv. voorkomen van gelijktijdige afwezigheden, behandelen van dringende verzoeken, etc.).

Wettelijke vakantiedagen die niet vóór 31 december werden opgenomen, gaan in principe verloren. Overdracht van wettelijke vakantiedagen naar het volgende jaar is in beginsel verboden, behalve in bepaalde specifieke gevallen (bv. zwangerschapsverlof).

In de praktijk staan de administraties echter een overdracht van maximum 5 wettelijke vakantiedagen toe tot 31 maart van het volgende jaar. U kunt dit uitstel toestaan. Arbeiders kunnen het echter niet afdwingen.

Ongeacht of arbeiders al dan niet vakantiedagen overdragen die in 2020 niet werden opgenomen : zij zullen financieel het voordeel van het enkel en dubbel vakantiegeld voor 2020, dat door de RJV in mei/juni 2020 wordt betaald, behouden.

Voor werkgevers die in het eerste kwartaal van elk jaar een daling van de activiteit ervaren, kan het raadzaam zijn om de arbeiders aan te moedigen om een week vakantie uit te stellen naar begin 2021. De loonlast voor dit kwartaal wordt dan (iets) verlicht, de vakantie wordt beter verdeeld en de arbeiders zijn tevreden over de mogelijkheid om deze vakantie na 31 december te behouden.

Overigens, indien een arbeider nog vakantiedagen heeft openstaan voor dit jaar en u in december nog steeds beroep doet op de tijdelijke werkloosheid wegens corona, heeft de RVA aangekondigd dat zij de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen gedurende de periode die overeenstemt met het saldo van de niet in 2020 opgenomen vakantiedagen, niet zal betalen aan de arbeider.

 

Eléonore Gilliot

Reliance

24/11/2020

Delen