Reliance
Newsflash

Aanvullende pensioenen en andere werknemersverzekeringen tijdens tijdelijke werkloosheid

Delen

Aanvullende pensioenen en andere werknemersverzekeringen tijdens tijdelijke werkloosheid

De wetgever blijft actief om de impact van de coronacrisis onder controle te houden. In het Belgisch Staatsblad is gisteren ook de Wet van 7 mei 2020 verschenen, waarin een regeling wordt getroffen voor de aanvullende pensioenen en andere aanvullende verzekeringen (zoals een hospitalisatieverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen) tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid door Covid19.

De wet voorziet dat de werknemer gedekt blijft door de pensioentoezegging of de verzekering tijdens de schorsing van zijn arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid door Covid19. Gezien de werknemer gedekt blijft, zijn logischerwijze ook de bijdragen en premies verschuldigd. De werkgever (of, voor een sectoraal plan, de sectorale inrichter) kan echter een uitstel van betaling vragen tot en met 30 september 2020. Kiest de werkgever of de sector voor een uitstel van betaling, dan zal er, voor de opbouw van het aanvullend pensioen, slechts een rendement worden toegekend vanaf de betaling van de bijdragen.

De werkgever of sector kan er echter ook voor kiezen om de dekking onder het pensioenplan of de verzekeringen alsnog te schorsen lopende de tijdelijke werkloosheid.

Hij dient zijn keuze mee te delen aan de verzekeraar of het pensioenfonds binnen de dertig dagen nadat die de werkgever of sector heeft ingelicht over de gevolgen van de tijdelijke werkloosheid op het pensioenplan en/of de afgesloten verzekeringen. Welke keuze de inrichter ook maakt, hij moet zijn keuze wel meedelen aan de betrokken werknemers.

Indien er een overlijdensdekking is voorzien, zal deze in elk geval behouden blijven, ook al kiest de werkgever of sector om de dekkingen te schorsen.

Indien het toepasselijke pensioen- of verzekeringsreglement vandaag nog niet voorziet in een verdere dekking tijdens tijdelijke werkloosheid, zal er nog een formele aanpassing moeten gebeuren aan dit reglement. Werkgevers en sectoren krijgen hier de tijd voor t.e.m. 31 december 2021.

Reliance

19/05/2020

Delen