Reliance
Newsflash

Aanpassing wetsvoorstel tot schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19)

Delen

Aanpassing wetsvoorstel tot schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19)

Zoals aangekondigd in een eerdere newsflash, werd het wetsvoorstel tot schorsing van de opzeggingstermijn tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid op 13 mei 2020 in de Commissie Sociale Zaken opnieuw besproken.

De Commissie Sociale Zaken keurde uiteindelijk een aangepaste versie van het wetsvoorstel goed. Deze aangepaste versie zal wellicht op 20 mei 2020 in plenaire zitting ter stemming worden voorgelegd aan het parlement.

In de huidige vorm van het wetsvoorstel, zou dit betekenen dat de opzeggingstermijn in geval van opzegging door de werkgever ophoudt te lopen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) en dit met retroactieve toepassing van deze maatregel met ingang van 1 maart 2020 op opzeggingstermijnen nog lopende op 5 mei 2020 (zijnde de datum van eerste lezing van het wetsvoorstel).

De retroactieve toepassing op opzeggingstermijnen die op 5 mei 2020 nog lopende zijn (in tegenstelling tot de bij de eerste lezing van het voorstel voorziene terugwerking op opzeggingstermijnen die op datum van publicatie van de wet nog lopende zijn) heeft als insteek te vermijden dat de momenteel nog lopende opzeggingstermijnen als gevolg van de eerste lezing in de Commissie Sociale Zaken nog vlug (voor de publicatie van de wet) verbroken zouden worden om aldus aan de toepassing van de wet te ontsnappen.

Een uitzondering werd voorzien voor opzeggingstermijnen die al lopende waren voor 1 maart 2020. Deze zouden dus niet worden geschorst. In dat geval zou de werkgever echter een aanvulling moeten betalen bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid, om te vermijden dat de werknemer loonverlies lijdt (en dit ofwel telkens bij betaling van de uitkering tijdelijke werkloosheid ofwel als eenmalige uitbetaling bij het verstrijken van de opzeggingstermijn).

Concreet doen bijgevolg volgende situaties zich voor bij werknemers in opzeg tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (indien het wetsvoorstel in de huidige vorm zou worden aangenomen) :

  • (1) Opzeggingstermijn reeds lopende voor 1 maart 2020 en nog lopende op 5 mei 2020 : opzeggingstermijn loopt gewoon door tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, en betaling door de werkgever van een aanvulling op de uitkering van de werknemer ;
  • (2) Opzeggingstermijn lopende vanaf 1 maart 2020 en nog lopende op 5 mei 2020 : opzeggingstermijn wordt (met retroactieve werking) opgeschort tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Desgevallend zal na de periode van tijdelijke werkloosheid de opzeggingstermijn hervatten ;
  • (3) Opzeggingstermijn verlopen of verbroken voor 5 mei 2020 : de opzeggingstermijn liep gewoon door tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. De wet vindt geen toepassing in dit geval.

Huidig voorstel zorgde voor nogal wat discussie, voornamelijk omtrent de al dan niet grondwettelijkheid van de terugwerkende kracht. Het valt dus nog af te wachten of het wetsvoorstel in huidige vorm tijdens de plenaire vergadering van het parlement zal worden aangenomen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Reliance
15/05/2020

Delen