Reliance

Diensten

Reliance verleent u advies en bijstand en verdedigt u, rekening houdend met uw rechtspositie en uw feitelijke situatie. Het kantoor wenst de nadruk te leggen op een persoonlijke, doeltreffende en – in termen van kostprijs – toegankelijke dienstverlening.

Reliance verleent alle diensten die men van een advocatenkantoor kan verwachten:

  • adviesverlening;
  • verdediging in rechte;
  • begeleiding bij elke onderhandeling;
  • opleidingen op maat;
  • second opinions;
  • vertegenwoordiging bij de overheidsdiensten (RSZ, RSVZ, RVP, enz.);
  • audits;
  • in-house dienstverlening;
  • vertalingen;

Reliance past haar manier van werken aan volgens uw behoeftes: vanaf de eerste dienstverlening per telefoon of e-mail tot en met de schriftelijke en uitgewerkte juridische raadgeving.

Reliance DO IT

Drive

Wij nemen initiatief en zoeken oplossingen, geen problemen.
Omdat enkel resultaat telt.

Outstanding

In vorm en inhoud, uitmuntendheid erkend door collega’s en cliënten.
Wetenschappelijk en praktisch.

Independent

Wij verkiezen te werken voor een breed cliënteel en nemen geen blad voor de mond.
Wij zijn enkel gebonden door de belangen van onze cliënten.

Transparent

Wij willen kristalhelder zijn over uw dossier en onze erelonen.