Het corona-ouderschapsverlof is nu beschikbaar : voor wie en hoe ? Het corona-ouderschapsverlof dat afgelopen 2 mei werd goedgekeurd door de Ministerraad, kon nog niet daadwerkelijk worden opgenomen. Ingevolge de publicatie op 14 mei van het Koninklijk Besluit nr. 23 van 13 mei 2020 houdende het corona-ouderschapsverlof, kan dit nu wel. Deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof is…

+

Sociale verkiezingen officieel uitgesteld : wat zijn de gevolgen ? Wat de sociale partners al eerder waren overeengekomen, is nu ook officieel verankerd in de wetgeving : op 13 mei 2020 werd de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zoals eerder was aangekondigd, wordt…

+

Wetsvoorstellen tot algemene schorsing opzeggingstermijnen en algemeen ontslagverbod Algemene schorsing opzeggingstermijnen ? In een eerdere newsflash meldden wij u al dat de sp.a een wetsvoorstel had ingediend om de looptijd van de opzeggingstermijn te schorsen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelegen tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020. Dit naar analogie met de regeling…

+

Einde polemiek rond opzeg tijdens tijdelijke werkloosheid ? Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, werden de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Van ongeveer 1 miljoen werknemers werd de arbeidsovereenkomst intussen geheel of gedeeltelijk geschorst onder dit…

+