Reliance

Reliance is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het domein van de arbeidsbetrekkingen (arbeidsovereenkomsten, verloningsstructuren, individuele en collectieve ontslagen, herstructureringen, overdrachten van ondernemingen, schijnzelfstandigheid, dienstenovereenkomsten, discriminatie, niet-concurrentie, internationale mobiliteit, beschermde werknemers, collectieve arbeidsbetrekkingen, …).

Ons team werkt in het Nederlands, het Frans en het Engels voor zowel Belgisch als buitenlands cliënteel.

Reliance maakt deel uit van het internationale platform van Littler (www.littler.com), de grootste praktijk gespecialiseerd in arbeidsrecht ter wereld, met meer dan 1.500 advocaten verdeeld over 83 kantoren. Het kantoor heeft een unieke focus op arbeidsrecht en geniet een reputatie als innovatief en globaal kantoor, hetgeen haar de mogelijkheid biedt om haar cliënten uitgebreide juridische ondersteuning te bieden in belangrijke zaken- en overheidscentra wereldwijd.

Advocaten in arbeidsbetrekkingen

Arbeids- en dienstenovereenkomsten, verloningsstructuren, individuele en collectieve ontslagen, herstructureringen, overdrachten van ondernemingen, bedrijfsleiders, internationale mobiliteit, beschermde werknemers, collectieve betrekkingen, privacy, eindeloopbaan, aanvullende pensioenen, …

Gespecialiseerd juridisch advies

De specialisten van Reliance werden gevormd binnen vooraanstaande zakenadvocatenkantoren waardoor zij vertrouwd zijn met veeleisende omgevingen en zij juridisch advies verlenen dat leidt tot pertinente oplossingen, met bijzondere aandacht voor de concrete verwachtingen van de cliënt en met respect voor diens vooropgestelde deadlines.

Gepersonaliseerde prestaties

Dankzij een doorzichtige structuur biedt Reliance steeds gepersonaliseerde prestaties aan tegen betaalbare voorwaarden waarbij de vennoten steeds zelf betrokken zijn.

Ontdek het voltallige Reliance-team

U wil ons vervoegen ? Wij zoeken :

+

Drive, Outstanding, Independent, Transparent

Koninklijk besluit tot regeling van de herne...

Koninklijk besluit tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 ingevolge het coronavirus vandaag gepubliceerd   De uitgestelde sociale verkiezingen vinden plaats tussen 16 november 2020 en 29 november 2020. De uitgestelde verkiezingsdatum wordt bepaald in verhouding tot de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum (zie nieuwe kalender). De uitgestelde verkiezingsdatum kan echter vrij worden bepaald,…

+

Wet tot schorsing opzeggingstermijn tijdens ...

Wet tot schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Covid-19) Situering In enkele eerdere newflashes (15 mei 2020 en 7 mei 2020) kon u de parlementaire werkzaamheden volgen omtrent de al dan niet schorsing van opzeggingstermijnen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Covid-19). Aangezien, zo werd aangenomen, er geen schorsing van de opzeggingstermijn was…

+

Aanvullende pensioenen en andere werknemersv...

Aanvullende pensioenen en andere werknemersverzekeringen tijdens tijdelijke werkloosheid De wetgever blijft actief om de impact van de coronacrisis onder controle te houden. In het Belgisch Staatsblad is gisteren ook de Wet van 7 mei 2020 verschenen, waarin een regeling wordt getroffen voor de aanvullende pensioenen en andere aanvullende verzekeringen (zoals een hospitalisatieverzekering of een verzekering…

+

Onze berekeningstool voor opzegvergoedingen