Reliance

Reliance is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het domein van de arbeidsbetrekkingen (arbeidsovereenkomsten, verloningsstructuren, individuele en collectieve ontslagen, herstructureringen, overdrachten van ondernemingen, schijnzelfstandigheid, dienstenovereenkomsten, discriminatie, niet-concurrentie, internationale mobiliteit, beschermde werknemers, collectieve arbeidsbetrekkingen, …).

Ons team werkt in het Nederlands, het Frans en het Engels voor zowel Belgisch als buitenlands cliënteel.

Reliance maakt deel uit van het internationale platform van Littler (www.littler.com), de grootste praktijk gespecialiseerd in arbeidsrecht ter wereld, met meer dan 1.500 advocaten verdeeld over 83 kantoren. Het kantoor heeft een unieke focus op arbeidsrecht en geniet een reputatie als innovatief en globaal kantoor, hetgeen haar de mogelijkheid biedt om haar cliënten uitgebreide juridische ondersteuning te bieden in belangrijke zaken- en overheidscentra wereldwijd.

Advocaten in arbeidsbetrekkingen

Arbeids- en dienstenovereenkomsten, verloningsstructuren, individuele en collectieve ontslagen, herstructureringen, overdrachten van ondernemingen, bedrijfsleiders, internationale mobiliteit, beschermde werknemers, collectieve betrekkingen, privacy, eindeloopbaan, aanvullende pensioenen, …

Gespecialiseerd juridisch advies

De specialisten van Reliance werden gevormd binnen vooraanstaande zakenadvocatenkantoren waardoor zij vertrouwd zijn met veeleisende omgevingen en zij juridisch advies verlenen dat leidt tot pertinente oplossingen, met bijzondere aandacht voor de concrete verwachtingen van de cliënt en met respect voor diens vooropgestelde deadlines.

Gepersonaliseerde prestaties

Dankzij een doorzichtige structuur biedt Reliance steeds gepersonaliseerde prestaties aan tegen betaalbare voorwaarden waarbij de vennoten steeds zelf betrokken zijn.

Ontdek het voltallige Reliance-team

U wil ons vervoegen ? Wij zoeken :

+

Drive, Outstanding, Independent, Transparent

Aanvullende pensioenen en andere werknemersv...

Aanvullende pensioenen en andere werknemersverzekeringen tijdens tijdelijke werkloosheid De wetgever blijft actief om de impact van de coronacrisis onder controle te houden. In het Belgisch Staatsblad is gisteren ook de Wet van 7 mei 2020 verschenen, waarin een regeling wordt getroffen voor de aanvullende pensioenen en andere aanvullende verzekeringen (zoals een hospitalisatieverzekering of een verzekering…

+

Aanpassing wetsvoorstel tot schorsing opzegg...

Aanpassing wetsvoorstel tot schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) Zoals aangekondigd in een eerdere newsflash, werd het wetsvoorstel tot schorsing van de opzeggingstermijn tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid op 13 mei 2020 in de Commissie Sociale Zaken opnieuw besproken. De Commissie Sociale Zaken keurde uiteindelijk een aangepaste versie van het wetsvoorstel goed….

+

Het corona-ouderschapsverlof is nu beschikba...

Het corona-ouderschapsverlof is nu beschikbaar : voor wie en hoe ? Het corona-ouderschapsverlof dat afgelopen 2 mei werd goedgekeurd door de Ministerraad, kon nog niet daadwerkelijk worden opgenomen. Ingevolge de publicatie op 14 mei van het Koninklijk Besluit nr. 23 van 13 mei 2020 houdende het corona-ouderschapsverlof, kan dit nu wel. Deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof is…

+

Onze berekeningstool voor opzegvergoedingen