Reliance

Advocaten in arbeidsbetrekkingen

+32(0)2 739 46 10
+32(0)15 63 66 53
info@reliancelaw.be


Reliance streeft ernaar om iedereen – ondernemingen, privépersonen en confraters –advies en verdediging van hoge kwaliteit te verlenen, en biedt bijgevolg pragmatische oplossingen voornamelijk op het vlak van arbeidsbetrekkingen.

Reliance steunt op de ervaring van haar specialisten en op de gespecialiseerde kennis van het recht die op peil wordt gehouden door de wetenschappelijke activiteiten die verschillende van haar advocaten uitoefenen, om de diensten te verlenen waarvan betrouwbaarheid het handelsmerk is.

Advocaten in arbeidsbetrekkingen

Arbeids- en dienstenovereenkomsten, verloningsstructuren, individuele en collectieve ontslagen, herstructureringen, overdrachten van ondernemingen, bedrijfsleiders, internationale mobiliteit, beschermde werknemers, collectieve betrekkingen, privacy, eindeloopbaan, aanvullende pensioenen, …

Gespecialiseerd juridisch advies

De specialisten van Reliance werden gevormd binnen vooraanstaande zakenadvocatenkantoren waardoor zij vertrouwd zijn met veeleisende omgevingen en zij juridisch advies verlenen dat leidt tot pertinente oplossingen, met bijzondere aandacht voor de concrete verwachtingen van de cliënt en met respect voor diens vooropgestelde deadlines.

Gepersonaliseerde prestaties

Dankzij een doorzichtige structuur biedt Reliance steeds gepersonaliseerde prestaties aan tegen betaalbare voorwaarden waarbij de vennoten steeds zelf betrokken zijn.

Ontdek het voltallige Reliance-team

U wil ons vervoegen ?
Wij zoeken :

Avocaten-stagiairs arbeidsbetrekkingen

NL of FR

+
Advocaten arbeidsbetrekkingen

3-15 jaar relevante ervaring

NL

+
+

Drive, Outstanding, Independent, Transparent

Is het ontslag van een arbeidsongeschikte we...

Een werkneemster werd ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding tijdens haar arbeidsongeschiktheid wegens burn-out. Zij daagde haar voormalige werkgever voor de Arbeidsrechtbank te Brussel: De werkneemster werd tewerkgesteld door de werkgever sinds 2008. In februari 2013 werd zij gepromoveerd en kreeg zij een verhoging die gekoppeld werd aan doelstellingen, te vervullen in 2016 en vervolgens…

+

Het dragen van religieuze tekenen op het werk

De twee recente beslissingen van het Hof van Justitie van de EU (hierna “het Hof”) Bougnaoui v. Micropole en Achbita v. G4S Secure Solutions waren verwachte momenten om elk in hun eigen context bij te dragen tot een antwoord op de volgende vraag: in welke omstandigheden kan een werkgever in de privésector het dragen van religieuze tekenen in het…

+

Vrijstelling van prestaties gedurende de opz...

Een werkgever die een werknemer tijdens de opzeggingstermijn eenzijdig vrijstelt van prestaties maakt zich schuldig aan impliciet ontslag, omdat het niet verschaffen van werk een wijziging van een essentieel bestanddeel is. Het feit dat de werknemer ruim één maand wachtte om het impliciet ontslag op te werpen was daarenboven niet laattijdig, waardoor de werknemer een…

+

Onze berekeningstool voor opzegvergoedingen