Reliance

Reliance streeft ernaar om haar klanten advies en verdediging van hoge kwaliteit te verlenen, en biedt bijgevolg pragmatische oplossingen voornamelijk op het vlak van arbeidsbetrekkingen.

Reliance steunt op de ervaring van haar specialisten en op de gespecialiseerde kennis van het recht die op peil wordt gehouden door de wetenschappelijke activiteiten die verschillende van haar advocaten uitoefenen, om de diensten te verlenen waarvan betrouwbaarheid het handelsmerk is.

Sinds oktober 2018 maakt Reliance deel uit van het internationaal platform van Littler, de grootste arbeidsrechtpraktijk ter wereld, met meer dan 1.500 advocaten in 82 kantoren wereldwijd.

Advocaten in arbeidsbetrekkingen

Arbeids- en dienstenovereenkomsten, verloningsstructuren, individuele en collectieve ontslagen, herstructureringen, overdrachten van ondernemingen, bedrijfsleiders, internationale mobiliteit, beschermde werknemers, collectieve betrekkingen, privacy, eindeloopbaan, aanvullende pensioenen, …

Gespecialiseerd juridisch advies

De specialisten van Reliance werden gevormd binnen vooraanstaande zakenadvocatenkantoren waardoor zij vertrouwd zijn met veeleisende omgevingen en zij juridisch advies verlenen dat leidt tot pertinente oplossingen, met bijzondere aandacht voor de concrete verwachtingen van de cliënt en met respect voor diens vooropgestelde deadlines.

Gepersonaliseerde prestaties

Dankzij een doorzichtige structuur biedt Reliance steeds gepersonaliseerde prestaties aan tegen betaalbare voorwaarden waarbij de vennoten steeds zelf betrokken zijn.

Ontdek het voltallige Reliance-team

U wil ons vervoegen ?
Wij zoeken :

Avocaten-stagiairs arbeidsbetrekkingen

NL of FR

+
Advocaten arbeidsbetrekkingen

3-15 jaar relevante ervaring

NL

+
+

Drive, Outstanding, Independent, Transparent

GDPR : Nieuwe HR-verplichtingen? Aangepaste ...

Enkele weken voor de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), concentreert iedereen zich op de acties die moeten worden ondernomen om te voldoen aan de nieuwe regels die van toepassing zijn vanaf aanstaande 25 mei. Het beheer van het personeelsbeleid impliceert de verwerking van een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Er moet dan ook bijzondere aandacht…

+

Is het ontslag van een arbeidsongeschikte we...

Een werkneemster werd ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding tijdens haar arbeidsongeschiktheid wegens burn-out. Zij daagde haar voormalige werkgever voor de Arbeidsrechtbank te Brussel: De werkneemster werd tewerkgesteld door de werkgever sinds 2008. In februari 2013 werd zij gepromoveerd en kreeg zij een verhoging die gekoppeld werd aan doelstellingen, te vervullen in 2016 en vervolgens…

+

Het dragen van religieuze tekenen op het werk

De twee recente beslissingen van het Hof van Justitie van de EU (hierna “het Hof”) Bougnaoui v. Micropole en Achbita v. G4S Secure Solutions waren verwachte momenten om elk in hun eigen context bij te dragen tot een antwoord op de volgende vraag: in welke omstandigheden kan een werkgever in de privésector het dragen van religieuze tekenen in het…

+

Onze berekeningstool voor opzegvergoedingen